Miercuri, 04 septembrie 2013 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, prezența Dumnezeului Celui Viu în sufletele smerite va deveni tot mai accentuată, pe măsură ce Noul Meu Har e revărsat asupra fiecăruia dintre cei care sunt în viață pe pământ în acest timp.

Eu acord Haruri în etape, în funcție de puritatea sufletului. Discipolii Mei din fiecare biserică, de pe întreg pământul, vor simți re-aprinderea iubirii lor pentru Mine, pe măsură ce Eu îi învălui cu o înțelegere mai profundă a Promisiunii Mele de a Veni din nou. Darul Meu presupune faptul că ei vor fi capabili să vadă, prin păienjenișul întunericului, cum Adevărul începe să capete sens. Ei vor ști acum că Eu le vorbesc, pentru că vor simți Prezența Mea în inimile lor. Ei vor fi binecuvântați cu cunoașterea dată lor prin Puterea Sfântului Duh, care să le permită să se pregătească în mod corespunzător pentru a Doua Mea Venire.

Discipolii Mei vor fi conduși de Sfântul Duh iar ei nu Mă vor trăda și nici nu vor accepta blasfemiile prezentate lor în Numele Meu. De aceea Cuvântul Meu se va răspândi acum și mai repede și în curând Sfântul Duh va aprinde în sufletele lor dorul după Marea Zi, când trâmbița finală va răsuna anunțând Venirea Mea.

Nu vă temeți iubiții Mei discipoli, Eu sunt cu voi, cu toate că suferiți. Curând veți spori ca număr și asta vă va da încrederea (necesară) ca să rămâneți alături de Mine.

Al vostru Isus