Vineri, 06 septembrie 2013 la ora 20:15

Copila Mea, nici unul dintre voi nu trebuie să uite vreodată că Fiul Meu a murit pentru ca să salveze omenirea. El a eliberat toate sufletele din robia fiarei. El a dat tuturor Darul Mântuirii, și ca să puteți primi Viața Veșnică, voi trebuie să veniți la Fiul Meu și să Îi cereți acest Mare Dar.

Singura cale spre Viața Veșnică este prin Fiul Meu, Isus Cristos. Pentru că este atât de milostiv, El acordă tuturor șansa de a veni la El din propria voință liberă a fiecăruia. El oferă lumii Adevărul și, prin Darul morții Sale pe Cruce, El a deschis calea pentru toți ca să trăiască în pace veșnică, în Paradisul Său.

Mulți nu Îl acceptă pe Fiul Meu și nici nu cred în Dumnezeu. Dacă voi nu credeți în Dumnezeu și nu acceptați Darul Mântuirii, atunci vă separați voi înșivă de Dumnezeu. Datorită acestei Misiuni Finale de a salva sufletele, inclusiv pe cele ale tuturor păcătoșilor, precum și pe cele ale celor care refuză să recunoască Existența lui Dumnezeu, Fiul Meu face o Mare Minune. În timpul Marelui Avertisment fiecare va avea dovada că are un suflet, și mulți se vor converti. Acelora care nu se vor converti și vor rămâne atei nu li se va putea da Harul Mântuirii, pentru că aceia vor refuza Mâna Milostivirii Sale. Acele suflete Îl vor respinge în cel mai sfidător mod și numai rugăciunile voastre le vor mai putea salva.

Cei care refuză orice încercare, orice intervenție și orice Milostivire care să-i aducă în Noul Paradis, vor fi dați la o parte. Pentru ei nu va exista Împărăția Fiului Meu, deoarece Tatăl, Care a lăsat moștenire omenirii Darul liberei voințe, nu Își va impune niciodată Propria Voință asupra vreunuia dintre copiii Săi.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca ateii să accepte Mâna Milostivirii pe care Fiul Meu o întinde fiecăruia dintre aceștia. Nu uitați să recitați Cruciada de Rugăciuni pentru a salva aceste mici suflete sărmane.

Mama voastră Preaiubită, Mama Mântuirii