Miercuri, 18 septembrie 2013 la ora 17:08

Fiica Mea mult iubită, când spuneam că Mă voi întoarce să-i judec pe cei vii și pe cei morți, Mă refeream exact la ceea ce am spus. Judecata Dintâi trebuie să se împlinească iar prin aceasta vreau să spun că la a Doua Mea Venire, pe toți cei rămași în viață pe pământ în acel moment Eu îi voi judeca în funcție de ceea ce au făcut spre Mărirea lui Dumnezeu. Judecata Mea va fi aspră, întrucât Milostivirea Mea, în acea etapă, va fi fost deja manifestată pe pământ.

Aceia dintre voi care, respingându-Mă pe Mine, rămâneți sfidători până la sfârșit – deși Adevărul vă va fi fost făcut cunoscut – veți fi lepădați de la Mine. Voi nu veți accepta niciodată Milostivirea Mea, oricât de mult insist pentru salvarea voastră. Negarea și ura voastră față de Mine vă vor aduce suferință veșnică iar Eu voi plânge amarnic și cu lacrimi de mâhnire pentru voi. O, cât de tare veți tânji după tihna de pe pământ, deși cât ați trăit acolo v-ați irosit timpul, căutând cu viclenie plăceri păcătoase și putere, și i-ați oprimat pe ceilalți. Pământul vă va părea un paradis demult pierdut atunci când veți striga după Ajutorul Meu din adâncurile întunericului.

Aceia dintre voi care Mă iubiți, dar ale căror suflete au fost distruse de păcat, să nu vă temeți, căci Eu vă voi scălda în Milostivirea Mea atunci când Îmi veți cere asta. Toți păcătoșii vor fi salvați odată ce s-au mântuit în Ochii Mei, oricât de grave ar fi păcatele lor.

Cei vii, care sunt în Grațiile Mele, vor fi ridicați în Paradisul Meu Glorios. Printre ei va fi și orice păcătos, de orice confesiune, de orice rasă, care a strigat către Mine, Salvatorul său, Fiul Omului, și toți aceia care Mă roagă să-i salvez.

Îi voi învia pe cei morți, pe aceia care s-au purificat în adâncurile Purgatoriului, precum și pe aceia care așteaptă, cu răbdare în Ceruri, sosirea acestei Zile Mărețe. Restul vor fi alungați.

Timpul vostru pe pământ a fost hotărât de către Tatăl Meu, iar această zi Îmi este încă necunoscută Mie, dar vă spun următorul lucru: voi, din această generație, veți fi adunați și luați în Noul Meu Paradis atunci când Cerul și Pământul vor fi una. Vi s-a dat timpul necesar ca să vă pregătiți, folosiți-l așadar pentru lucruri bune, căci astfel voi puteți dobândi Viață Veșnică pe care s-o petreceți cu cei dragi ai voștri. Acum vă cer să Mi-i consacrați Mie pe toți cei dragi, familia, prietenii și națiunile voastre, ca Eu să-i acopăr pe toți cu Protecția Sângelui Meu Prețios.

Al vostru Isus