Joi, 19 septembrie 2013 la ora 19:26

Mult iubita Mea fiică, după ce Liturghia va fi fost falsificată și desacralizată în fața Ochilor Mei, sărmanii Mei slujitori sfințiți vor veni alergând la Mine, în mare durere. Numai după ce aceasta se va fi întâmplat își vor da ei seama că, prin profetul lui Dumnezeu, este făcut cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, și că acesta este Adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul. El poate fi ori întreg Adevărul, ori deloc, dacă profețiile date copiilor lui Dumnezeu provin într-adevăr de la El.

Mulți se vor aduna și se vor uni pentru a se pregăti să-Mi aducă omagiu Mie, într-un mod care Mă onorează cu adevărat, căci nimic nu-i va opri de la a susține Sfântul Meu Cuvânt, Sfintele Mele Sacramente, Sfânta Mea Liturghie și Preasfânta Euharistie. Însă chiar și atunci, mulți nu vor vedea falsurile care urmează să fie prezentate sufletelor nebănuitoare.

Numai când Biserica lui Dumnezeu va fi declarată în uniune cu păgânii și cu practicile lor ridicole, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor înțelege cu adevărat ce se întâmplă. Numai atunci când simbolurile păgâne și semnele satanice încep să fie afișate în interiorul, la intrările exterioare și pe Bisericile Creștine, vor fugi ei pentru a-și salva viața. Atunci va fi multă spaimă în inimile lor, deoarece mulți dintre ei, în acea etapă, nu vor avea încotro să se îndrepte, deoarece nu s-au pregătit pentru această zi. Aceștia vor fi cei vânați, pentru că nu au răspuns la Chemarea Mea. Mândria și ego-ul lor i-a împiedicat să recunoască Vocea Mea. Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi surprinși nepregătiți și mulți vor fi neputincioși în fața domniei falsului profet și a aliatului său, anticristul. Aceștia doi vor fi necruțători în încercarea lor de a controla toate națiunile, și oricine va îndrăzni să le stea în cale va fi distrus.

Deși acei slujitori sfințiți din Biserica Mea pe Pământ vor fi prinși în capcană dacă nu sunt pregătiți, totuși sufletele credincioșilor, discipolilor loiali Mie, Isus Cristos, sunt cele care Îmi cauzează o amară durere, căci ele vor fi induse într-o gravă eroare. Mulți se vor teme să se arate neloiali față de Biserică, chiar și atunci când Învățăturile Mele, Sfânta Mea Doctrină și toate Sacramentele vor fi fost modificate. Ei trebuie să știe acum că niciun om, niciun preot, niciun episcop, niciun cardinal, niciun papă nu are autoritatea să rescrie Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă fac aceasta, au încălcat Legea lui Dumnezeu. Numai Biserica lui Dumnezeu, cea care rămâne credincioasă Învățăturilor Mele, este infailibilă. Odată ce legământul este rupt – legământul prin care, în Numele Meu, este proclamat doar Adevărul – ei devin separați de Mine. Eu sunt Biserica. Voi, discipolii Mei, slujitorii Mei sfințiți, sunteți parte din Mine doar atunci când aderați la Sfânta Mea Doctrină.

Biserica – Biserica Mea – va rămâne intactă, deoarece Adevărul nu se poate schimba niciodată. Aceia care se separă de Mine nu pot face parte din Biserica Mea pe Pământ.

Isus al vostru