Luni, 23 septembrie 2013 la ora 13:30

Copila mea, când se vor face modificările finale în Rânduielile Sfintei Liturghii, din ceruri vor veni semne numeroase, vizibile deasupra acoperișurilor Bisericilor Fiului meu. Toți aceia care își deschid bine ochii și urechile vor observa Mânia Fiului Meu, care se va manifesta într-un mod ce nu va putea fi trecut cu vederea.

Fiul meu a promis că va face cunoscută Mânia Sa atunci când cei din interiorul Bisericii Sale de pe pământ Îl vor răstigni din nou, pângărindu-i Trupul și Sângele în timpul Sfintei Jertfe Liturgice. Tunete și fulgere, urmate de furtuni severe, îi vor uimi pe oameni. Veți vedea mai multe inundații care se vor revărsa peste păcatele oamenilor pe măsură ce ei încep să vadă cum pedepsele date de Dumnezeu curg asupra omenirii.

Fiind sclavi ai păcatului – chiar și aceia care Îl iubesc pe Fiul meu și care rămân devotați Sfintei Liturghii – atunci când se va instala urâciunea, ei nu vor sesiza diferența. Amintiți-vă, Sfânta Liturghie, în cadrul căreia se face cunoscută Prezența Reală a Fiului meu, este celebrată pentru a comemora moartea Fiului meu. În curând ei nu vor mai recunoaște Adevărul iar noua liturghie se va transforma într-o ceremonie păgână. Acea zi încă nu a sosit, dar falsul profet se va mișca atât de repede încât ziua aceea va veni subit și pe neașteptate. Acum este timpul să vă pregătiți. Toți acei slujitori sfințiți care vor rămâne devotați Preasfintei Euharistii și care vor adera la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să-și înceapă pregătirile acum.

Pentru a rămâne devotați Bisericii de pe pământ a Fiului meu trebuie să fiți dispuși să hrăniți Turma Sa cu Hrana Vieții care este Sfânta Euharistie. Acesta este jurământul pe care l-ați făcut lui Isus Cristos când ați hotărât să-L slujiți și să oferiți, prin Sfânta Liturghie, Trupul și Sângele Său tuturor celor care caută salvarea. Acest jurământ trebuie onorat până în ultima zi.

Nu vă temeți de zilele care vă stau înainte, când dușmanii lui Dumnezeu vor încerca să se folosească de Numele Său Sfânt pentru a tolera păcatul și a-l face acceptabil în ochii tuturor; și când vă vor lipsi pe toți de Trupul și Sângele Său. Acest lucru nu va conta dacă veți continua să-L slujiți pe Fiul meu în orice mod puteți.

Mergeți în pace, cu speranța că toți aceia dintre voi care Îl iubiți pe Fiul meu veți fi binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt pentru a putea discerne Adevărul.

Mama voastră Binecuvântată, Mama Mântuirii