Marți, 24 septembrie 2013 la ora 22:44

Mult iubita Mea fiică, toate sufletele vii au instinctul puternic de a-L căuta pe Dumnezeu în viețile lor. Aceia care găsesc Dragostea lui Dumnezeu în forma ei cea mai pură primesc acest Dar datorită umilinței lor și a acceptării faptului că toată Gloria se cuvine lui Dumnezeu.

Pe de altă parte păgânii, în căutarea liniștii sufletești, acordă importanță Creației Dumnezeului Adevărat mai degrabă decât Creatorului. În loc să se prosterneze în fața lui Dumnezeu, Tatăl Meu, Atotputernicul, Creatorul tuturor lucrurilor, ei se închină la idoli falși, inclusiv la minunile pe care El le-a creat pentru lume – Pământul, soarele, luna și stelele. Ei idolatrizează aceste mari minuni și apoi cred că acest lucru le dă mari puteri. Ceea ce caută ei este o formă de iluminare spirituală care, speră ei, le va aduce plăcere și liniște. Mulți dintre ei, prin meditație și yoga, își deschid mințile și sufletele permițând spiritului răului să îi corupă. Ei cred în mod greșit că pacea după care tânjesc le poate fi adusă de o altă putere decât cea care vine de la Dumnezeu Cel Preaînalt.

Vă spun acum că există doar un singur Dumnezeu. Orice altă formă de venerare înseamnă păgânism. Nu contează ce spun ei sau cum își justifică acțiunile, ei îl invită pe satana să le invadeze sufletele și, odată ce acesta câștigă acces, el și demonii pe care îi trimite nu vor lăsa în pace aceste suflete. Ei vor chinui aceste suflete, le vor umple cu minciuni și le vor face să creadă că posedă un dar. Unii cred că îi pot vindeca pe alții prin practici precum Reiki, când de fapt ceea ce fac este să îi infesteze pe alții, inclusiv pe cei nevinovați. Când păgânii rostesc incantații pentru a atrage daruri spirituale, ei spun că aceasta le aduce pace. Deși mulți cred asta, să știți că într-o perioadă scurtă de timp – odată ce spiritul răului a intrat în mințile lor – ei vor deveni agitați și nu vor găsi un moment de odihnă. Ei caută în permanență toate plăcerile simțurilor însă tot ce vor primi va fi o întunecime a sufletului.

Păgânismul aduce o teribilă neliniște și, în țările unde păgânii strigă către falși dumnezei, ei atrag Mânia Tatălui Meu. Multe astfel de suflete nu înțeleg ceea ce fac, dar pot fi recunoscute prin felul cum își împodobesc trupurile, pentru că se consideră vase sacre în ochii idolilor falși pe care pretind că îi venerează. Dragostea, umilința și sacrificiul personal pentru binele altora nu se vor găsi la ei, pentru că ei se închină doar simțurilor. Ei nu înțeleg că sufletele lor sunt un Dar de la Dumnezeu și astfel ei își trădează sufletele pentru a urmări perfecțiunea care nu poate fi niciodată a lor.

În timpul Avertismentului, Eu voi trezi în aceste suflete Adevărul și le voi arăta Cui îi aparțin. Rugați-vă ca ei să accepte Mâna Milostivirii Mele. Vai de acei Creștini care M-au părăsit în favoarea păgânismului new age. Ei sunt cei care nu doresc Milostivirea Mea și care preferă să se complacă în absurdități, pentru că acestea le hrănesc ego-ul, făcându-i să creadă că ei dețin puterea de a controla chestiunile ce țin de spiritualitate. În timp ce caută perfecțiunea personală în acest mod, ei se rup complet de Dumnezeu. Făcând aceasta, ei deschid ușa celui rău, care îi va seduce și îi va hipnotiza prin atracția promisiunilor pline de superstiții care vor face ca sufletele lor să devină un loc sterp, în care Dragostea lui Dumnezeu nu poate crește.

Al vostru Isus