Vineri, 04 octombrie 2013 la ora 23:44

Mult iubita Mea fiică, niciun om nu poate să Mă înfrunte pe Mine și apoi să aștepte mântuirea sa veșnică fără a Mi se preda cu totul Mie. Toți copiii lui Dumnezeu trebuie să știe că se apropie timpul când lumea trebuie să afle că Ultima Mea Chemare este foarte aproape.

Niciodată să nu vă temeți de Chemarea Mea. Primiți-o, deoarece Eu vă aduc Iubire, Pace și Mântuire. Dacă Mă ignorați, o faceți pe răspunderea voastră, deoarece Eu v-am dat destul de mult timp pentru a răspunde Chemării Mele din Cer.

Voi, iubiții Mei discipoli – indiferent cine sunteți – curând vă veți găsi izolați și desprinși de Prezența Mea adevărată. Prezența Mea, Cuvântul Mea și Adevăratele Învățături ale lui Dumnezeu sunt pe cale să fie eliminate, iar voi vă veți găsi într-o stare de mare singurătate. Aceia dintre voi care, urmând calea înșelăciunii, batjocoresc și ridiculizează aceste Mesaje Sfinte ale Mele de Iubire către lume, vor fi lăsați să se întrebe cum este posibil așa ceva. Cu cât pășiți mai mult pe aceasta cale, cu atât este mai mare distanța pe care o veți pune între sufletele voastre și Milostivirea Mea.

Dacă Mă iubiți, credeți în Învățăturile Mele. Dacă Mă cunoașteți, recunoașteți Sfântul Meu Cuvânt din Scripturi. Dacă Mă cunoașteți, însă acceptați faptul că Eu aș permite vreodată ca Sfântul Meu Cuvânt să fie transformat în ceva diferit, fără nicio intervenție din Partea Mea, atunci nu puteți spune că Mă cunoașteți cu adevărat. Dacă credeți că Eu, Fiul Omului, care am murit de o moarte brutală pentru voi, pentru a vă salva de păcat, aș putea să stau de-o parte și să permit o astfel de situație, atunci vă lepădați de Cuvântul lui Dumnezeu.

Daca nu recunoașteți existenta păcatului, înseamnă că și pe Mine Mă tăgăduiți, și atunci vă lepădați de Mine. Dacă acceptați păcatul ca fiind un lucru bun sau dacă pentru o clipă puteți crede că Eu voi ierta păcatul, fără reconciliere, atunci nu mai puteți pretinde un loc în Împărăția Mea. Vă avertizez că această perioadă care vă stă în față vă va conduce pe cea mai periculoasă cale a distrugerii, dacă nu rămâneți fideli Cuvântului Meu.

Cuvântul Meu este Veșnic. Împărăția Mea este a voastră atunci când acceptați Cuvântul Meu așa cum v-a fost dat. Însă dacă îndrăzniți să aduceți atingere Cuvântului Meu sau să acceptați orice formă nouă de modificare a Sa, veți suferi pentru asta. Mânia Mea este în creștere acum, când văd cât de puțin respect arată mulți dintre voi față de Adevărul scris în cartea Tatălui Meu. Nu poate exista niciun alt Adevăr. Nicio formă de deviere a sa nu poate fi vreodată acceptată de către Dumnezeu. Niciun argument. Nicio motivație omenească. Nicio excepție. Adevărul va trăi pentru Veșnicie. Minciunile vă vor conduce în brațele fiarei.

Al vostru Isus