Marți, 08 octombrie 2013 la ora 15:40

Mult iubita Mea fiică, Puterile Mele Divine sunt dăruite tuturor copiilor Mei care se întorc către Mine, rugându-mă – prin Fiul Meu – să îi susțin în aceste vremuri de mari încercări pe Pământ.

Păcatul se manifestă atât de agresiv încât Fiul Meu suferă acum aceeași Agonie pe care a îndurat-o pentru fiecare dintre voi pe Cruce. Atât de răspândit este păcatul încât cu toții ați devenit indiferenți față de el și de răsuflarea malefică a celui rău. Copiii Mei, voi trebuie să veniți la Mine și să nu renunțați niciodată să căutați pacea și iubirea. Să nu vă gândiți niciodată că Eu nu vă aud glasurile atunci când Mă chemați, indiferent cât de mici sunteți.

A Doua Venire a Fiului Meu va crea un mare haos, dezbinare, neîncredere și tristețe, pentru că Adevărul Cuvântului Meu Sfânt va fi aruncat deoparte. Satana și demonii săi au recrutat o armată foarte numeroasă – o armată atât de mare și puternică încât nu v-ar veni să credeți dacă ați vedea cum s-a format. Această armată controlează ceea ce vi se spune public, copiii Mei. De acum înainte, foarte rar vi se va spune Adevărul. Mă refer la Adevărul care este în conformitate cu Prea Sfântul Meu Legământ.

Toate problemele legate de lumea în care voi trăiți nu vi se vor dezvălui cu adevărat, atunci când vor izbucni războaiele, deliberat create pentru a distruge poporul Meu. Niciunul dintre aceste războaie nu va fi pentru binele omului și nici nu va fi drept. Cuvântul Meu, dăruit lumii începând cu primul profet care a dezvăluit Dorințele Mele, nu va mai fi luat în serios. Cuvântul, dat de Fiul Meu Isus Cristos, va fi abuzat și profanat pentru a justifica minciuni.

Este timpul ca toți aceia care sunt chemați în slujba Fiului Meu să rămână în alertă. Nu puteți ignora această chemare a Mea către omenire. Eu, prin Fiul Meu, vă cer să stați împreună, în uniune cu El, în permanență. Voi, copiii Mei, sunteți prima țintă a satanei, pentru că acesta nu se va odihni până când nu va pune mai întâi stăpânire pe Biserica Fiului Meu pe Pământ. Fără Biserica Fiului Meu el nu va reuși să atragă sufletele pe care le dorește cel mai mult. Voi, copiii Mei, veți fi răniți și chinuiți de fiară– de anticrist – dacă cedați presiunilor care vă obligă să îmbrățișați noua doctrină falsă, care este acum pregătită atent și fără scrupule.

Eu, Tatăl vostru al tuturor, Dumnezeu cel Preaînalt, doresc să fac cunoscut că anticrist este pe punctul de a fi îmbrățișat de către dușmanii Mei, în ritualuri secrete. In spatele zidurilor ascunse, el este acum confirmat ca lider, în locuri destinate pentru Adorarea Fiului Meu. Masoneria ecleziastică, ce se va arăta acum, joacă un rol important în această nelegiuire. Din păcate, toate acestea trebuie să aibă loc înainte să se împlinească Legământul Meu de a-i aduna pe toți copiii Mei înapoi în Paradisul pe care l-am creat pentru ei de la început.

Depinde de voi, cei aleși de Mine, să mărturisiți mereu Adevărul, ca astfel să Îl ajutați pe Fiul Meu să salveze celelalte suflete care vor depune un jurământ de credință fiarei.

Imaginea Fiului Meu, răspândită în toată lumea, va fi în curând înlocuită cu imaginea falsului profet. Imaginea sa va fi adorată prima, în locul celei a Fiului Meu. Apoi ea va fi urmată de portrete mari ale fiarei, în toate dimensiunile, iar semnul ei, 666, va fi încorporat în fiecare amprentă pe care o va pune asupra omenirii care nu bănuiește nimic. Veți vedea acest semn ascuns în obiecte malefice care vor fi folosite și purtate așa cum voi purtați obiecte sfinte. O nouă formă de rozarii va fi creată pentru a slăvi noua unire a bisericilor lumii, care va fi declarată în curând. Noua religie mondială va fi celebrată luând sfintele cărți de rugăciune, medaliile, scapularele, rozariile, crucifixele și profanându-le, transformându-le în talismane aducătoare de noroc.

Toată lumea îl va iubi pe anticrist, pentru că pe de o parte el va reprezenta lumea din afara religiei, dar, pentru că va fi îmbrățișat de către impostorul din Biserica Fiului Meu pe Pământ, el va fi considerat reprezentantul a tot ceea ce este sacru în lume.

Copiii Mei, nu lăsați ca veștile despre aceste evenimente să vă sfâșie inima, pentru că dacă Mă ascultați și urmați Calea Fiului Meu, Eu vă voi scăpa de multă persecuție a spiritului, care urmează să vină. Credința voastră în aceste Mesaje va slăbi din când în când datorită atacurilor lansate de satana. Unii dintre voi vor renunța. Unii dintre voi vor avea îndoieli. Însă marea majoritate a voastră Îmi va rămâne credincioasă și Eu vă voi acorda mari Daruri și Haruri pentru ascultarea voastră.

Eu vă iubesc, copii. Eu voi fi milostiv și voi răspunde la chemarea voastră, atunci când Mă veți chema prin Fiul Meu, pentru a va alina inimile și a vă ajuta să vă păstrați pacea și să pășiți cu încredere către Porțile Noului Meu Paradis.

Tatăl vostru iubitor, Dumnezeu cel Preaînalt