Sâmbătă, 12 octombrie 2013 la ora 17:10

Mult iubita Mea fiică, Tronul Meu va fi așezat peste Pământul reînnoit, și curând toți vor trăi în pace și armonie, în concordanță cu Voia Tatălui Meu.

Lumea va deveni ceea ce a fost la începuturi și nu vor mai fi dezacorduri. Toți copiii Lui Dumnezeu care sunt aleși să se alăture îngerilor și sfinților, vor avea o existență perfectă. Dar să știți aceasta. Celor care nu acceptă realitatea Noului Paradis, deși le-au fost date toate șansele pentru a decide calea pe care vor s-o urmeze, nu li se va mai da o altă șansă. Odată ce Cerul și Pământul vor deveni una, nu va mai fi Purgatoriu. Singura cale pe care sufletele o vor putea lua, dacă vor refuza să accepte Milostivirea Mea când aceasta li se va oferi, va fi calea spre iad. Mulți, care se bazează aproape în totalitate pe raționamentul intelectual, vor fi atât de încăpățânați încât vor alege, fără să-și dea seama, să petreacă veșnicia în focurile iadului.

Cei care nu cred în Dumnezeu sau nu acceptă Adevărul, nu cred în existența satanei. El, înșelătorul, le va înnegura mințile cu minciuni pentru a-i putea ademeni în camerele de tortură. Odată ajunși acolo, el îi va face să sufere fără oprire pe veci, din cauza urii sale față de oameni. Atunci, Eu nu voi mai putea ajuta aceste suflete. Cu câtă amărăciune plâng Eu pentru sufletele celor aroganți, ale celor ignoranți și ale celor cu inimile împietrite. Ei sunt atât de plini de mândrie încât nu Mă vor vedea niciodată, pentru că nu Mă pot vedea. Nu este posibil ca o persoană să Mă vadă sau să se umple de Adevăratul Meu Cuvânt, dacă este lovită de păcatul mândriei. Pe de altă parte, aceia dintre voi care Mă cunoașteți, însă care Mă acceptați conform propriilor voastre condiții – voi de asemenea vă îndepărtați de Mine.

De ce spuneți că Mă cunoașteți și apoi răstălmăciți ceea ce Eu v-am spus despre modul in care să Mă urmați pe Mine? Cum puteți să vă numiți Creștini și totuși să fiți gata să acceptați doctrine false și minciuni pe care le-ați născocit pentru a se potrivi propriilor voastre stiluri de viață? Cine sunteți voi dacă nu Mă urmați pe Mine și nu acceptați întregul Adevăr al Învățăturilor Mele? Sunteți trădători. Mă trădați pe Mine. Dacă Mă trădați o dată veți fi tentați s-o faceți iar și iar, până când în final voi nu veți mai fi creștini în Ochii Mei.

Vă chem pe voi toți cei care credeți în Mine și vă întreb, când am tolerat Eu vreodată păcatul? Eu iert păcatul, însă niciodată nu îl tolerez. Dacă voi credeți că Eu tolerez păcatul, înseamnă că voi aprobați păcatul. Veți suferi pentru căile voastre greșite, și nu sunteți mai buni decât cei care M-au trădat, și-au bătut joc de Mine, au râs de Mine și M-au Crucificat.

Nu uitați, Eu v-am învățat Adevărul. În afară de Adevăr, nimic altceva nu vă va conduce să acceptați salvarea pe care Eu o aduc acum lumii, în această ultimă etapă a Legământului Meu de a salva omenirea.

Nu uitați niciodată că Eu sunt Adevărul. De la Mine vine doar Adevărul.

Al vostru Isus