Marți, 15 octombrie 2013 la ora 15:45

Fiica Mea mult iubită, dorința Mea este ca toți preoții Mei, din fiecare confesiune Creștină, să înceapă să păstreze Preasfintele Mele Sacramente. Cei din Biserica Catolică vor fi primii care vor asista la distrugerea și desacralizarea Sacramentelor. Cei care Îmi sunt devotați Mie, Isus Cristos, se vor pregăti conștiincios pentru această pustietate teribilă în care va fi cufundată Biserica Mea. Trebuie să vă pregătiți acum, întrucât numai prin loialitatea voastră vor putea primi toți copiii lui Dumnezeu Sacramentele în starea lor sfântă.

Tuturor celorlalte biserici Creștine le spun următoarele. Amintiți-vă de Făgăduința Mea de a reveni în acea Zi Măreață și Glorioasă a celei de-a Doua Mea Veniri. Trebuie să mai știți și că în anii care o vor preceda, toți aceia care Mă urmează vor trece prin încercări teribile. Cei care vor ajunge în noi poziții de putere, în cadrul tuturor confesiunilor voastre, vor fi conduși de către falsul profet și cu toții vor rosti cuvintele lui și îi vor copia acțiunile.

Vai de cei care se aliază cu falsul profet, căci el este antiteza lui Ioan Botezătorul și va fi premergătorul anticristului care va domni peste voi toți.

Voi veți fi protejați de Mine, căci în curând Eu voi fi tot ceea ce veți mai avea ca să vă ghideze. Numai în Mine puteți avea încredere că vă spun Adevărul atunci când veți fi bulversați de ereziile care vă vor fi prezentate ca noua formă a teologiei moderne Creștine. Cât de viclean este satana, întrucât el nu vă va șoca niciodată – în schimb, prin cei care îl slujesc, vă va atrage spre o nouă interpretare distorsionată și răsturnată a Preasfântului Meu Cuvânt.

Planurile, în care tot ceea ce este Adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea nelegiuită. Tot ceea ce place lumii laice, lăcomia umană și dorința de a ignora păcatul, va fi prezentat credincioșilor prin intermediul tuturor Bisericilor Creștine. Această zi a fost cioplită în piatră și va fi ultima insultă permisă de Dumnezeu înainte de Mă trimite pe Mine, unicul Său Fiu, pentru a-i aduna pe toți cei care rămân credincioși Cuvântului lui Dumnezeu. Când vi se vor prezenta minciunile, ele vor părea să fie un lucru bun. Semne ale smereniei se vor regăsi în toate bisericile voastre, căci vor fi adoptate de acei membri ai lor care vă vor înșela.

Fiecare trăsătură asociată cu Mine – Iubirea Mea pentru cei săraci, Iubirea Mea pentru cei slabi și umili, dezaprobarea Mea față de lăcomie, avariție și plăceri – va fi folosită ca parte a argumentelor prin care vă vor forța să acceptați această doctrină nouă – această nouă religie mondială unică, pentru a pregăti lumea pentru domnia anticristului.

Ca un Dumnezeu iubitor, Eu vă dau aceste avertismente pentru a vă salva. Ascultați-Mă acum. Vă cer un singur lucru. Rămâneți fideli Cuvântului Meu Sfânt. Cuvântul Meu Sfânt v-a fost dat în Sfânta Biblie. El nu se va schimba niciodată. Dar dușmanii lui Dumnezeu îi vor răstălmăci semnificațiile. Atunci când se va întâmpla acest lucru, respingeți-i pe cei care vă spun că Dumnezeu va aproba astfel de schimbări. Nimic nu poate fi mai departe de Adevăr decât această afirmație.

Al vostru Isus