Sâmbătă, 19 octombrie 2013 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, îi chem pe toți discipolii Mei care M-au auzit și Mă recunosc în aceste Mesaje să Mă asculte acum.

Această Lucrare care v-a fost dată este Sfântă. În ciuda oricărui chin, abuz, a oricărei suferințe și batjocuri pe care poate va trebui să le îndurați din cauza acestei Misiuni, să vă amintiți că această Lucrare este a Mea. Misiunea Mea finală, dăruită lumii prin intermediul profetului lui Dumnezeu, este un mare Dar pentru omenire. Ridicați-vă deasupra batjocurii la care veți asista și să știți că ea este creată de cel rău în efortul său de a împiedica răspândirea Adevărului. Adevărul, Cuvântul Meu Sfânt, va fi călcat în picioare și toți demonii, eliberați din adâncurile iadului, vor face tot ce este posibil pentru a reduce la tăcere Glasul Meu.

Lucrând prin acele suflete care se lasă deschise infestării, operele malefice ale satanei vor fi în curând mascate și prezentate lumii ca Sfântă Scriptură. Noua doctrină, vor spune ei, a fost inspirată în mod divin de către Mine, Isus Cristos. Atenția întregii lumi va fi captată, pe măsură ce noua doctrină va fi dezvăluită treptat, etapă cu etapă, și aplaudată mai ales de lumea care s-a îndepărtat de credință. Aceia la care nu v-ați aștepta niciodată să se închine lui Dumnezeu vor fi primii care vor sta la rând ca să îmbrățișeze seria de erezii – minciuni împotriva Mea – pe măsură ce acestea sunt dezvăluite.

Ca niciodată până acum, Biserica Catolică va primi o mare cinstire publică din partea mass media mondiale și a elitei politice. Ca niciodată pana acum, ateii și toate religiile, inclusiv acelea care nu Mă cinstesc pe Mine, își vor deschide brațele și vor cădea în genunchi pentru a-i onora pe aceia care spun că sunt de la Dumnezeu.

Când Imaginea Mea va dispărea și nu va mai fi văzută și când Crucile Mele, Sfintele Biblii, liturghierele pentru Sfânta Liturghie, rozariile, medaliile, scapularele și Crucile Benedictine nu se vor mai găsi, veți ști atunci că domnia fiarei a început.

Lumea va cânta imnuri de laudă lui anticrist. De îndată ce va face pace – o pace falsă – creată din cauza războaielor la izbucnirea cărora el a contribuit – el va face declarații uimitoare. El, anticristul, va declara că a primit mesaje de la Dumnezeu Tatăl și ele vor părea autentice. Apoi, folosind puterea ocultă, el va părea că vindecă pe mulți și va părea să aibă mari daruri spirituale. Mulți vor fi uimiți de așa-zisele miracole” pe care el va părea că le face și lumea îl va adora și se va prosterna la picioarele lui. Atunci el, anticristul, se va declara a fi Isus Cristos, Fiul omului, și va spune că a venit timpul să își revendice lumea și să salveze întreaga omenire. Oricine va îndrăzni să se opună mizeriei și obscenităților care vor curge din gura fiarei va fi pedepsit sever.

În acel moment, din cauza infestării lumii de către satana, păcatul va fi atât de răspândit încât demnitatea umană va ajunge la cel mai jos nivel, unde necurăția, desfrâul, lăcomia și toate celelalte păcate grave în Ochii lui Dumnezeu se vor vedea în toate spațiile publice. Pentru că păcatul va fi declarat un defect omenesc natural și pentru că vi se va spune că Dumnezeu nu vă va judeca pentru o trăsătura ce ține de slăbiciunea omenească, mulți vor îmbrățișa păcatul și nu vor avea rușine în sufletele lor.

Celebritățile lumii, artiștii, mass media, actorii cunoscuți, cu toții vor dori să fie văzuți cu anticristul și imaginea sa va fi mai vizibilă decât a oricui altcuiva care a venit înaintea sa. El va fi fluent în mai multe limbi; va fi frumos; va avea un deosebit simț al umorului și extraordinare aptitudini de comunicare. El va fi foarte atent în legătură cu ceea ce spune despre Dumnezeu și nu se va referi niciodată la Maica Domnului, pentru că se va considera că ea nu mai are niciun rol de jucat.

Interviurile lui anticrist la televizor vor fi un fapt obișnuit și oamenii vor sorbi fiecare cuvânt ce iese din gura lui. El îi va influența pe politicienii din fiecare națiune și aceia care se află în compania lui vor fi tratați ca membrii unei familii regale. Dar lucrurile nu se vor opri aici. Cuvintele lui vor fi citate în predici în toate bisericile. I se va acorda o mare cinstire și o poziție înaltă în toate bisericile, până când în sfârșit el se va așeza pe noul tron în noul templu al Babilonului. Influența lui se va extinde asupra tuturor băncilor, legilor comerciale și a economiei mondiale. Anticristul va crea subvenții pentru a încuraja companiile, organizațiile și asociațiile de caritate să lucreze pentru noul său centru al comerțului mondial. Cei care vor dori să facă parte din imperiul anticristului se vor îmbogăți foarte mult. Oricine îi jură credință lui, fie prin ceremonii religioase, fie prin acorduri de afaceri sau comerț, va trebui să primească un semn. Aceia care acceptă semnul, care va fi sub forma unui card bancar și a unui cip special care le va fi introdus în mâna, își vor pierde sufletele în favoarea lui. Toți cei care poartă Pecetea Dumnezeului celui Viu vor scăpa de încleștarea anticristului și vor deveni imuni la aceasta oroare. Nu ignorați avertismentul. Nu vă temeți, pentru că, dacă urmați instrucțiunile Mele, veți fi protejați.

Am vărsat multe Lacrimi dându-ți acest Mesaj și de aceea Durerea Mea în tine, fiica Mea, este atât de mare în acest moment. Mângâie-Mă cerând Milostivirea Mea și Protecția Mea.

Al vostru Isus