Duminică, 20 octombrie 2013 la ora 17:48

Mult iubita Mea fiică, mergeți în toată lumea, voi toți, și răspândiți Evangheliile, pentru că va trebui să fie făcut acest lucru înainte de a începe în mod serios persecuția din Biserica Mea.

Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine și să vă mângâiați cu gândul că atunci când va veni Marea Zi veți fi ridicați cu trup și suflet în Brațele Mele într-o clipă. De aceea voi, cu iubire și răbdare, trebuie să reamintiți lumii Învățăturile Mele. Reamintiți-le că păcatul există și va fi iertat, însă mai întâi trebuie ca ei să îmi ceară iertarea. Chiar dacă li se spune că păcatul este pentru om ca o a doua sa natură, ei trebuie să știe că, fiind copiii lui Dumnezeu, trebuie să ceară reconcilierea de fiecare dată, indiferent cât de nesemnificative pot părea păcatele lor. Păcatul este cel care vă separă de Dumnezeu. Cu cât păcătuiți mai mult, cu atât deveniți mai întunecați și cu atât mai adânc devine chinul vostru, astfel că veți fi atât de tulburați încât nimic, în afară de Harul Meu, nu vă va ușura durerea și nu vă va aduce adevărata pace.

Să știți că atunci când va începe domnia ereziilor, cei care sunt implicați vor simți o teribilă singurătate și nefericire. Cu toate acestea, pentru lumea din afară, totul va părea că este acceptabil pentru Biserică. Pe când voi duceți această luptă interioară, toate ritualurile exterioare, făcute în numele unei biserici globale unite, vă vor face să vă simțiți neliniștiți. În decurs de șase luni de la introducerea ereziei în Biserica Mea, mulți dintre cei care au ignorat Chemarea Mea vor fugi și îi vor căuta pe cei care au rămas fideli Cuvântului Meu Sfânt. Atunci Armata Mea va crește, se va dezvolta și va aduna toate rămășițele din toate bisericile creștine, și va lupta împotriva spiritului răului.

Schisma din Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape. Prima etapă va fi când doar cei care Mă cunosc cu adevărat și înțeleg Adevărul din Sfintele Evanghelii vor hotărî că ei nu pot, în numele Meu, să accepte minciuni. A doua etapă va avea loc atunci când oamenilor li se vor refuza Sfintele Sacramente în forma lor consacrată. A treia etapă va fi când Bisericile Mele vor fi fost pângărite, iar atunci slujitorii Mei consacrați vor înțelege în sfârșit Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei.

Profeții Mei nu mint. Lor nu le place ceea ce li se cere să facă. Ei dezvăluie numai Cuvântul Meu Sfânt și fac ceea ce, prin Voia Tatălui Meu, li se spune că trebuie să facă. Acum se arată semnele că a sosit ultimul profet – singurul profet căruia i s-a dat acum din Ceruri permisiunea să pregătească lumea pentru A Doua Venire. Când veți înțelege că profețiile date lumii din Ceruri au rostul de a vă întări în credință și de a vă face să rămâneți fideli Cuvântului Meu Sfânt, atunci le veți accepta. Când ele se vor desfășura așa cum a fost dezvăluit, atunci veți ști care este Adevărul.

Fiți pregătiți. Fiți pe pace, pentru că Eu voi merge împreună cu voi, toți cei care acum vă uniți pentru a forma Rămășița Armatei Mele de pe pământ.

Isus al vostru