Marți, 22 octombrie 2013 la ora 13:30

Prea iubita Mea fiică, iubiții Mei slujitori se vor uni, în uniune cu Mine – mai puțin de jumătate dintre ei – însă devotamentul lor față de Mine va ajuta Armata Mea să supraviețuiască și să se mărească, pentru a răspândi Evangheliile în perioada întunericului global care va fi simțit în timpul acestei apostazii, cea mai mare din toate timpurile.

Lipsa de respect pentru Mine, Isus Cristos, devine evidentă în toate națiunile, în spațiile publice și în Bisericile Mele. Dorința Mea acum este să-Mi pregătesc cum trebuie Armata. Iubiții Mei discipoli, nu lăsați ca aceste lucruri să vă tulbure, ca să nu vă distragă atenția, căci Eu am nevoie ca voi să aveți o credință puternică. La fel cum Mamei Mele i s-au trântit ușile în nas când încerca să găsească un adăpost, chiar înainte de a Mă naște pe Mine, tot așa și vouă vi se vor închide ușile în nas. Să știți că atunci când slujitorii din Biserica Mea, cei care au fost induși în eroare, vă vor trânti ușile în nas, voi va trebui doar să vă întoarceți către Mine. Să știți de asemenea că aceia care pretind a fi persoane sfinte și bune cunoscătoare ale Sfintelor Scripturi și ale Învățăturilor Bisericii Mele, vor sta la coadă ca să fie primii care să vă condamne pentru că urmați Adevărul. Mă refer la toate sufletele din lume care Mă iubesc și cunosc Adevărul și nu neapărat la cei care urmăresc îndeaproape aceste Mesaje ale Mele către întreaga lume.

Darul Duhului Sfânt se va revărsa numai peste aceia care vor fi vrednici să primească acest dar prețios de la Dumnezeu. Aceia ce nu-l au în ei pe Duhul Sfânt vor profera insulte și vor încerca să vă convingă să urmați ereziile care în curând se vor răspândi agresiv în toate bisericile creștine. Cu cât le va fi mai frică de aceste Mesaje, cu atât mai mult se vor arunca asupra voastră. Trebuie să ignorați veninul lor plin de ură și să rămâneți în tăcere. Zilele în care se vor întâmpla toate acestea sunt foarte aproape. Probabil că unii dintre voi au putut observa deja opoziția puternică pe care va trebui să o îndurați din cauza Mea.

Voi sunteți generația care va trebui să fie martoră a răstignirii finale a Bisericii Mele, dar luați aminte. Din cenușă se va ridica Trupul Meu Glorios, Noul Ierusalim, iar voi veți fi aleși să domniți în cadrul celor douăsprezece națiuni. Dacă Îmi veți rămâne fideli, Eu vă voi ridica în slavă iar Cerul și Pământul vor fi ale voastre, în lumea ce va să vină. Trebuie să rămâneți lipiți de Mine în timpul urâciunii pustiirii, care însă va fi de scurtă durată. Iar apoi, nimic nu vă va mai separa vreodată de Mine.

Al vostru Isus