Luni, 04 noiembrie 2013 la ora 16:00

Fiica Mea mult iubită, copiii lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă gravitatea marii lupte care are loc între cel rău și Tatăl Meu preaiubit. Foarte puțini dintre voi ați putea înțelege vreodată intensitatea acestei mari lupte care a început deja.

Îngerii din Ceruri au început ultima bătălie pentru a-i distruge pe dușmanii Tatălui Meu de pe pământ. Pe măsură ce lupta ia amploare, în ea vor fi angrenate suflete de pretutindeni. În mod special vor fi ispitite sufletele care se află în întuneric și care nu Mă cunosc pe Mine cu adevărat, pentru ca ele să lupte împotriva celor ale căror nume sunt înscrise în Cartea Vieții. Cei care nu Mă cunosc, care nu cred în Mine și care nu cred că Satana există, vor privi de pe margine cum cele două armate creștine se vor ciocni pe pământ. Aceste două tabere vor aparține de Bisericile Creștine. Creștinii de ambele părți vor avea de suferit cea mai mare persecuție și vor fi smuciți în toate direcțiile pentru fi încurajați să se lepede de Mine.

Sufletele nevinovate vor fi rănite de ura pe care dușmanii lui Dumnezeu o vor manifesta față de ele iar satana se va folosi de ambele părți ca de niște pioni într-un joc plin de ură, totul având ca rezultat o pustiire teribilă pe pământ. Pustiirea va fi cauzată de păcatele omului și de trădarea sa față de Mine. Respingerea lui Dumnezeu, Tatăl Meu, va fi evidentă atunci când oamenii vor decide să schimbe Legile stabilite prin Poruncile Sale, pentru ca ei să le facă acceptabile în viețile lor păcătoase. Să știți că acest lucru va atrage după sine o pedeapsă teribilă.

Mânia Tatălui Meu va crește tot mai mult, cu cât copiii Săi nerecunoscători se vor ridica cu sfidare împotriva Legământului Său Atotputernic. Cei care se pregătesc pentru Întoarcerea Mea se vor simți ca izolați într-o carceră atunci când vor fi obligați să înghită minciuni. Dacă vor refuza să accepte ereziile care li se vor băga pe gât, ei vor fi aruncați afară din bisericile lor. Cuvântul Meu va fi în curând dat uitării. Toate lucrurile despre care v-am avertizat se vor petrece exact așa cum vi le-am spus. Cei care sunt orbi față de Adevăr vor prefera să trăiască mai degrabă o minciună, căci le va fi mai ușor să accepte minciunile, întrucât acestea vor fi foarte seducătoare în felul în care vor fi prezentate.

Erezia va fi prezentată maselor ca făcând parte dintr-o nouă constituție a Bisericii Mele, care nu are nimic de-a face cu Mine. Cu toții vor vocifera pentru ca acest lucru să fie acceptat, întrucât ei nu au fost atenți la semnele despre care au fost avertizați, cu privire la perioada care precedă Ziua cea Mare. Acum trebuie să vă pregătiți pentru această Zi. Trebuie să plecați de acolo atunci când Divinitatea Mea va fi contestată, căci în cadrul Bisericii Mele de pe Pământ aceasta se va întâmpla în multe moduri. Dacă vă angajați în luptă alături de dușmanii Mei, nu veți câștiga. Ignorați-i! Rugați-vă pentru sufletele lor și pregătiți-va sufletele voastre, căci în curând totul se va sfârși.

Al vostru Isus