Joi, 07 noiembrie 2013 la ora 23:00

Mult iubita Mea fiică, timpul pentru noul început este aproape. Pe măsură ce Marea Încercare continuă să fie simțită, multe evenimente vor avea loc.

Dușmanii din interiorul Bisericii Mele vor încerca, fără niciun pic de rușine, să spună că o nouă biserică mondială laică, ce îi primește pe toți păcătoșii și toate religiile, este îngăduită de Dumnezeu. Când cei din Biserica Mea vor îmbrățișa lumea laică, ea nu va mai urma Adevărul. Dacă sunteți discipoli adevărați ai Mei, credința voastră se va vedea în faptele și operele voastre. Dacă sunteți ai Mei veți rămâne fideli Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă păstrați Cuvântul meu veți urma tot ce v-am învățat. Dacă nu sunteți ai Mei îi veți blestema pe frații și surorile voastre. Dacă nu sunteți ai Mei îi veți urî pe cei care sunt ai Mei. Dacă veți crede că veți avea viață eternă fără să trebuiască să o câștigați, atunci vă înșelați foarte mult.

Dacă spuneți că păcatul este natural și că doar un Dumnezeu drept și corect ar ierta toate păcatele, atunci acest lucru este adevărat. Dar dacă veți crede că viața eternă este dreptul vostru natural și că nu trebuie mai întâi să vă căiți, atunci negați Adevărul. Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Nu aș fi niciodată crud, rău, nemilos, asupritor și nu aș răni pe niciunul dintre copiii lui Dumnezeu. Dar nu voi deschide niciodată ușa către Împărăția Mea vreunui păcătos dacă el nu arată remușcare pentru faptele sale rele. Când vă conduc către mântuire deschid toate ușile pentru ca să vă pot întâmpina în ultima zi. Multe uși se deschid acum, dar puțini intră pe ele. Niciunul dintre voi nu va intra în Împărăția Mea dacă nu ascultă Cuvântul Meu dat vouă în Sfintele Evanghelii. Credința voastră trebuie să fie curată. Dragostea voastră pentru ceilalți trebuie să fie adevărată și ascultarea voastră față de Cuvântul Meu vă va câștiga vouă Darul vieții veșnice.

Mulți dintre cei care se numesc pe ei înșiși Creștini sunt lipsiți de loialitate față de Biserica Mea. Mă primiți în Sfânta Împărtășanie cu sufletele înnegrite. Voi ignorați Învățăturile Mele și tolerați păcatele pe care le considerați neînsemnate în ochii voștri. Răspândiți minciuni cu o limbă răuvoitoare despre alții și îi condamnați pe mulți în Numele Meu Sfânt. Vi s-a dat Adevărul în Sfintele Evanghelii, dar voi nu puneți în practică ceea ce ele vă învață. Dragostea Mea pentru voi înseamnă că, deși mulți dintre voi nu veți câștiga Mântuirea pe care am dat-o lumii prin moartea Mea pe Cruce, totuși Eu vă voi da tuturor șansa de a vedea Adevărul în timpul Divinei Mele Milostiviri, când voi veni în fața voastră pentru a vă ajuta să vă hotărâți dacă veți accepta Darul Meu sau nu.

Toate revoltele la care veți fi martori vor dovedi Adevărul profețiilor date iubitului Meu Ioan în Cartea Apocalipsei. Când veți vedea că Biserica va intra în uniune cu lumea laică, veți ști că a venit timpul ca Misiunea Mea să adune sufletele din întreaga lume.

Al vostru Isus