Vineri, 08 noiembrie 2013 la ora 12:09

Dragii mei copii, dat fiind că sunteți micuții prețuiți ai lui Dumnezeu, voi nu trebuie să îngăduiți niciodată ca neînțelegerile voastre să se transforme în ură față de ceilalți. Cel rău provoacă o suferință teribilă răspândindu-și infestarea sa rea printre voi și mai ales împotriva vizionarilor și profeților aleși ai lui Dumnezeu.

Când Dumnezeu este prezent într-o Misiune consimțită de El pe Pământ pentru a salva suflete, satana o va ataca întotdeauna. Îi veți recunoaște pe adevărații profeți ai lui Dumnezeu prin faptul că sunt supuși persecuției și urii din partea altora. Îi veți recunoaște prin faptul că misiunile lor vor fi respinse în mod public și prin lucrurile pline de cruzime pe care alții le vor săvârși față de ei.

Când o misiune care pretinde că rostește Cuvântul lui Dumnezeu este falsă, nici un pic de ură nu se va manifesta împotriva ei, aceasta pentru că satana nu-i va ataca niciodată în public pe cei pe care el îi înșală. Atunci când Fiul meu se face cunoscut, El va fi întotdeauna ponegrit, din cauza păcatului care îl separă pe om de Dumnezeu. Când Fiul Meu a trăit pe Pământ, urlau la El oriunde ar fi mers. L-au blestemat și au aruncat cu pietre după El și după discipolii Săi. Și, în vreme ce despre El spuneau că este un impostor, ei se lingușeau pe lângă numeroșii profeți falși care încercau să concureze cu El. La fel se va întâmpla acum, când El întreprinde o ultimă călătorie pentru a-i strânge laolaltă pe toți cei care rămân în El și cu El. El îi va uni pe toți cei care trăiesc după Învățăturile Sale și care rămân slujitori adevărați și umili. Apoi, cu ajutorul Rămășiței Bisericii Sale, El va continua lupta până la capăt pentru a salva cât mai multe suflete, inclusiv sufletele dușmanilor Săi și ale acelora care refuză să-L accepte.

Dacă Îl iubiți pe Fiul meu, nu trebuie să-L răniți niciodată urându-vă unii pe alții. Fiul Meu v-a spus că nu puteți rămâne în unire cu El dacă aveți ură în inima voastră.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca voi, toți cei care vă declarați creștini, să urmați exemplul Fiului meu.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii