Sâmbătă, 09 noiembrie 2013 la ora 11:48

Fiica Mea mult iubită, în curând mulți își vor pune la contribuție cunoștințele științifice pentru a evalua Preasfintele Evanghelii. În loc să declare Adevărul Cuvântului Meu care provine din Înțelepciunea lui Dumnezeu, ei vor începe să îl distorsioneze pentru a-i conferi o imagine mai modernă.

Toate Cuvintele Mele, conținute în Sfânta Evanghelie, vor fi interpretate în mod diferit. Cuvântul Meu, vor spune ei, are o semnificație nouă care va fi mai relevantă pentru lumea de astăzi. Vor încerca să dea exemple pentru modul în care v-aș învăța Eu, dacă aș mai trăi pe pământ în acest timp. Cuvântul lui Dumnezeu care este pentru toți, nu va mai avea nicio simplitate. Cei care sunt inteligenți, cunoscători și mândri de progresul omului în lumea științei vor începe atunci să facă afirmații insultătoare.

Biserica va îmbrățișa așa-numitele noi descoperiri științifice care vor discredita conținutul Sfintei Biblii. Acestea vor dezvălui ceea ce ei pretind că sunt noi dovezi care pun la îndoială modul în care a fost creată lumea. Apoi vor spune că o mare parte din ceea ce stă scris în Biblie sunt simple metafore menite să aducă pacea între oameni. Vor folosi mesajul de umanism, de iubire de semeni, cu referire la capacitatea voastră de a vă îngriji de cei săraci, needucați și nevoiași, ca un substitut al Adevărului care vi s-a dat în Evanghelii. Apoi, preoții vor îmbrățișa noile doctrine false care vor părea asemănătoare cu Adevărul și numai cei care vor rămâne statornici Cuvântului Meu vor păstra viu Adevărul.

Iubiții Mei discipoli, când veți constata că mai sunt doar foarte puțini cei care mai ascultă de Adevăr – Cuvântul lui Dumnezeu – atunci va trebui să vă consolați unul pe altul. Trebuie să continuați să le amintiți de Adevăr celor din Bisericile Mele, care vor aplauda ereziile care vor fi introduse, întrucât mulți dintre ei nu vor da dovadă de mai multă înțelepciune. Atât de tare se vor îndepărta de Mine încât vor accepta cu ușurință astfel de schimbări. Va fi mult mai ușor pentru cei cu puțină credință să accepte cuvântul celor care cer reforma, decât să rămână statornici Cuvântului lui Dumnezeu.

Apelul pentru primele schimbări se va face în curând. Cu o dulceață liniștitoare și o discuție pasională despre nevoia de a crea o lume unită – de a manifesta iubire și toleranță față de toți – veți fi induși în cea mai mare eroare. Mulți vor fi șocați văzând cât de repede va părea să îmbrățișeze Biserica Mea lumea laică. Mulți vor fi captivați de felul în care diferite religii, păgânii și ereticii se vor lupta să se alăture acestei noi biserici caritabile, unice în lume. Vor spune: „În sfârșit, o biserică tolerantă care și-a întins brațele spre toți”. De acum nu le va mai fi rușine să manifeste neascultare față de Dumnezeu. În schimb, vor proclama cu trufie că păcatele lor nenorocite nu numai că sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu, ci că deja nu vor mai fi considerați deloc păcătoși. Acest lucru va crea o mare bucurie pretutindeni.

Pentru prima dată în istorie, cei care induc în eroare Biserica Mea vor fi iubiți, adorați și aproape nicio critică nu se va aduce la adresa lor.

Cea mai mare erezie, de la moartea Mea pe Cruce încoace, va devora acum Biserica Mea de pe pământ. Vor umple Bisericile Mele cu simboluri păgâne insultătoare iar Eu nu voi mai fi văzut nicăieri. Și, în timp ce ei umplu clădirile pe care le-au construit ca să Mă adore pe Mine, Biserica Mea Adevărată alcătuită din cei care rămân fideli Adevărului va deveni singurul Templu Adevărat al lui Dumnezeu, întrucât aceștia nu vor accepta niciodată desacralizarea Trupului Meu. Credința lor le va permite să răspândească Evangheliile și să păstreze aprinsă Flacăra Duhului Sfânt.

Al vostru Isus