Sâmbătă, 16 noiembrie 2013 la ora 22:17

Draga Mea fiică mult iubită, atunci când voi veni peste lume prin Divina Mea Milostivire, oamenilor li se va da șansa să ceară Milostivirea Mea pentru că aceasta va fi, pentru mulți dintre ei, prima adevărată confesiune la care vor participa.

Toți, indiferent cine sunt, vor experimenta această unică revelare a Mea, binecuvântată prin Autoritatea Tatălui Meu. Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea multă suferință, căci tristețea pe care o vor trăi sufletele pierdute va fi atât de mare încât ei nu vor fi în stare să reziste șocului. Mulți vor leșina și se vor prăbuși copleșiți de durere. Însă ei vor înțelege cât de tare au nevoie ca mai întâi sa fie curățate sufletele lor, înainte de a fi gata să intre în Paradisul meu Veșnic. Acești oameni vor ști după aceea ce se așteaptă de la ei și vor suferi penitențe pentru câtva timp după Marele Eveniment. Mulți oameni vor crede că visează. Unii vor gândi că acesta e sfârșitul lumii, dar nu va fi așa. Acesta va fi însă Avertismentul Final care va fi dat omenirii pentru a o ajuta să se răscumpere în ochii lui Dumnezeu.

Miliarde se vor converti și Îl vor recunoaște pe Dumnezeu, Treimea Sfântă, pentru prima dată și vor fi recunoscători pentru că au primit dovada Existenței Creatorului lor. Unii, pur și simplu se vor feri de Lumina Mea care le va aduce o incredibilă suferință, iar ei se vor ascunde și își vor întoarce spatele fără urmă de remușcare în sufletele lor. Ei vor nega Intervenția Mea. Restul se vor bucura atunci când vor simți Razele Milostivirii Mele, pentru că aceste suflete vor fi atât de recunoscătoare să fie martore ale Prezenței Mele încât vor gravita spre Lumina Mea cu ușurință și plini de dor după Prezența Mea, care încă nu le va fi accesibilă, deoarece încă nu va fi momentul pentru ca Porțile Noului Meu Paradis să fie deschise. Așa că ei, ca discipoli ai Mei, vor trebui să facă penitență pentru sufletele celor care vor respinge mâna Milostivirii Mele.

După Marea Intervenție a lui Dumnezeu, care va da omenirii șansa să se pregătească pentru A Doua Mea Venire, lumea va pune multe întrebări. Unii vor avea sufletele atât de schimbate încât ei vor petrece mult timp pentru a-i ajuta pe cei pe care vor să-i salveze de înșelăciune să se convertească. Alții vor fi plini de remușcare și le va lua ceva timp să înțeleagă pe deplin semnificația prezentării lor înaintea Mea și ei vor acorda multă atenție reconcilierii lor cu Mine.

După aceasta, dușmanii lui Dumnezeu vor nega că Avertismentul a avut loc și ei vor prosti milioane de oameni, făcându-i să creadă că acesta a fost un eveniment cosmic, în care lumina soarelui a învăluit întreaga planetă datorită unei conjuncturi singulare determinată de mișcarea Pământului pe axa sa. Nimic mai neadevărat decât aceasta. Și în timp ce vor scoate în față toate aceste explicații, ei vor nega că Dumnezeu Există și-i vor îndepărta pe mulți de Mine. Din nefericire mulți nu se vor mai întoarce la Mine și numai prin Intervenția lui Dumnezeu sufletele vor putea fi purificate, atunci când El va fi forțat să-și pedepsească dușmanii, pentru a-i face să devină conștienți.

Fiți recunoscători pentru aceste Milostiviri, pentru că fără acest dar de la Dumnezeu foarte puțini oameni ar fi în stare să intre pe Porțile Paradisului.

Al vostru Isus