Luni, 18 noiembrie 2013 la ora 20:10

Mult iubita Mea fiică, toți trebuie să vă pregătiți astfel încât să fiți vrednici să veniți în fața Mea, pentru că Eu voi veni ca un hoț în noapte și mulți nu vor ști ce se întâmplă. Prin urmare, este important ca fiecare dintre voi să vă mărturisiți (spovediți) Mie acum.

Adevărul Preasfântului Meu Cuvânt va începe să fie pronunțat în versiuni răstălmăcite întocmite de dușmanii Mei, care vor avea mult curaj în eforturile lor de a vă înșela. Acum este timpul să vă concentrați asupra propriilor voastre suflete și asupra stării în care ele se află. Omului care nu crede în Mine îi spun aceasta: când Eu voi veni în fața ta, vei fi ușurat să afli Cine Sunt Eu? Vei veni alături de Mine? Eu te voi lua și-ți voi șterge lacrimile, iar tu vei trăi o viața glorioasă, după ce te confesezi Mie și Îmi ceri să te cuprind în Milostivirea Mea.

Omului care crede în Mine îi spun: vei fi capabil să stai înaintea Mea fără să te rușinezi? Vei veni înaintea Mea cu un suflet curat, știind toate câte le faci cu privire la ceea ce te-am învățat Eu? Nu contează, căci dacă Îmi spui “Isuse, iartă-mă, vreau să Te urmez”, vei fi salvat.

Omului care crede în Mine, însă crede despre sine că este ireproșabil și că nu are nevoie de mărturisire, de asemenea îi spun: ești tu vrednic să vii înaintea Mea? Când îți voi arăta starea sufletului tău, Mă vei contrazice spunând că ești vrednic să vii înaintea Mea, când de fapt nu ești? Dacă nu poți accepta Darul Milostivirii Mele și nu poți să admiți că ai greșit, atunci vei rămâne separat de Mine iar Eu nu îți voi mai da decât o singură șansă de amânare.

Către toată umanitatea: vă cer să vă pregătiți mai întâi sufletele voastre. Trebuie să puneți în ordine fiecare parte a sufletului vostru înainte de a fi gata să stați pe de-a întregul în Prezența Mea în timpul Avertismentului. Dacă nu o faceți, va trebui să îndurați o dureroasă purificare, iar Purgatoriul vostru va fi îndurat pe Pământ, înainte de Zorii Zilei celei de-a Doua Veniri a Mea. Vă îndemn să spuneți această Rugăciune a Cruciadei pentru sufletele voastre și pentru fiecare dintre sufletele celor dragi vouă.

Rugăciunea (127) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a salva sufletul meu și al celor dragi mie

"O, Isuse, pregătește-mă ca să pot veni înaintea Ta fără să mă rușinez. Ajută-mă pe mine și pe cei dragi mie (numiți-i aici…) ca să fim pregătiți pentru a mărturisi toate faptele noastre greșite. Să ne recunoaștem greșelile. Să cerem iertarea tuturor păcatelor. Să arătăm iubire celor cărora le-am greșit. Să cerem stăruitor Milostivirea de a fi mântuiți. Să ne smerim înaintea Ta, pentru ca în Ziua Marii Iluminări, conștiința mea și a lor să fie curată și Tu să inunzi sufletele noastre cu Divina Ta Milostivire. Amin."

Acum este timpul să vă reamintiți tot ceea ce v-am învățat Eu. Acum este timpul să cercetați Cele Zece Porunci și să vă întrebați dacă v-ați trăit cu adevărat viața conform cu acestea.

Fiți sinceri cu voi înșivă, fiindcă dacă nu sunteți, vouă – oricum – vă va fi arătat cât m-ați mâhnit pe Mine în timpul vieții voastre. Însă, lăsați-Mă să vă dau alinare.

Eu vin doar ca Dumnezeul Milostivirii. Nu vin să vă înspăimânt, pentru ca Eu iubesc cu adevărat pe fiecare dintre voi, indiferent ce ați făcut, însă Răbdarea Mea are o limită. Numai aceia care acceptă cumplita natură a păcatelor lor împotriva lui Dumnezeu pot fi învăluiți în Milostivirea Mea Divină. Aceia care Mă resping vor avea doar puțin timp ca să se răscumpere, pentru că Eu voi separa oile de capre. O parte va veni cu Mine. Cealaltă parte va fi lăsată și atunci Noul Început va fi făcut cunoscut fiecărei creaturi. Doar acelora care Mă iubesc le va fi dată Viața Veșnică.

Acordați atenție acum Chemării Mele, deoarece Eu fac aceasta ca să Mă asigur că voi, cât mai mulți posibil, sunteți bine pregătiți înainte de Ziua Avertismentului.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Pentru a salva sufletul meu și pe al celor dragi mie
Rugăciunea (127) a Cruciadei de Rugăciune

Către toată umanitatea: vă cer să vă pregătiți mai întâi sufletele voastre.

Trebuie să puneți în ordine fiecare parte a sufletului vostru înainte de a fi gata să stați pe de-a întregul în Prezența Mea în... citește tot