Marți, 19 noiembrie 2013 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, în viețile multor creștini Eu am ajuns să fiu tratat ca o rudă de care le este rușine și de care trebuie să se îngrijească din când în când dar pe care trebuie întotdeauna să o ascundă vederii. Acesta este modul în care se raportează la Mine foarte mulți dintre cei care s-au născut creștini dar care s-au îndepărtat de Mine. Eu nu sunt important pentru ei și totuși, atunci când vor întâmpina probleme, aceștia Mă vor chema în mod involuntar căci așa le stă în fire.

De ce, oh, oare de ce nu pot să Mă accepte? De ce s-au separat oamenii de Mine? De ce slujitorii Mei sfințiți nu au reușit să-i aducă la Mine? Astăzi Eu sufăr la fel de mult cum am suferit în timpul Patimilor Mele iar acum, cei care Mi-au rămas fideli Mă vor părăsi în curând, și ei la rândul lor. Ei vor face aceasta din cauză că vor începe să-și reevalueze propria interpretare despre Cine sunt Eu și ce înseamnă de fapt Legământul Meu, iar toate acestea se vor întâmpla din cauza ereziilor ce urmează să apară.

Reverența ce Mi se face în Bisericile Mele se va reduce în curând la un simplu semn cu capul făcut în direcția Mea. Nu-și vor mai îndoi genunchii în fața Tabernacolelor Mele. Nu se vor mai închina, nu vor mai îngenunchea înaintea Mea și nici nu se vor mai ruga în fața Trupului Meu de pe Cruce căci ceea ce li se va cere să venereze nu va fi Imaginea Mea, ci o alta. Eu voi fi chinuit și voi fi făcut să par ridicol. Cuvintele Mele vor fi răstălmăcite printr-o exprimare dintre cele mai ciudate iar Adevărul Morții Mele pe Cruce va fi desființat.

La ora actuală, Eu sunt încă prezent pe Pământ. Voi nu trebuie să Mă părăsiți căci dacă o veți face, Lumina Mea se va stinge și întunericul vă va înghiți. Doar cei care Îmi vor rămâne credincioși vor putea păstra vie Flacăra Mea iar când Lumina Bisericii Mele de pe Pământ se va estompa până va ajunge doar o slabă pâlpâire, atunci din Ceruri se va auzi ultima chemare. În ziua aceea, Eu îi voi strânge laolaltă pe cei Vii. Restul vor fi lăsați împreună cu dușmanii lui Dumnezeu cărora le-au jurat credință. Ei nu vor mai avea parte de nicio bucurie după aceea.

Al vostru Isus