Marți, 26 noiembrie 2013 la ora 12:53

Mult iubita Mea Fiică, vreau ca toți cei care sunt persecutați în Numele Meu să înțeleagă de ce se întâmplă acest lucru. Amintiți-vă că moartea Mea pe Cruce și suferința pe care am îndurat-o, au fost ca să pot elibera omenirea din robia față de fiară. Să știți, atunci când vă aflați în ipostaza de a duce Crucea Mea, că aceasta este o povară foarte grea. Când voi luați asupra voastră Crucea Mea, vă vor urî nu numai cei răi, ci și oamenii sfinți care Mă iubesc cu adevărat dar care nu dispun de discernământ.

Când luați asupra voastră Crucea Mea și urmați Învățăturile Mele, veți fi disprețuiți. Când luați Crucea Mea, proclamând Adevărul conținut în aceste Mesaje, veți fi umiliți și urâți mai mult decât oricare alt discipol al Meu, de dinaintea voastră. Nici o altă misiune, de la moartea Mea pe Cruce, nu se compară cu aceasta, care este și cea din urmă și este autorizată din Ceruri de către Tatăl Meu. Dacă nu ar fi așa, atunci lumea ar ignora-o. Însă Cuvântul Meu va fi auzit în fiecare colț al Pământului și, prin puterea Duhului Sfânt, va fi auzit de toți, inclusiv de vrăjmașii Mei. Nimeni nu va ignora Cuvântul Meu, pentru că aceasta nu se poate. Căci, atunci când aude Cuvântul lui Dumnezeu, nici un om, indiferent de starea sufletului său, nu poate să nu reacționeze într-un fel. Cei care permit ca Eu să ajung în inimile lor vor fi învinși de iubirea pentru Mine, dar vor fi de asemenea copleșiți, și numai Vocea lui Dumnezeu poate să determine o astfel de reacție.

Aceia dintre voi care Mă auziți acum, trebuie să ascultați. Vă rog să acceptați greutatea Crucii Mele, indiferent cât de grea va deveni astfel povara voastră. Această Cruce vă va epuiza, dar va produce roadele iertării pentru dușmanii Mei, ale căror suflete Eu doresc să le salvez. Poate ca persecuția voastră va fi mare, poate că vă va provoca durere și întristare, dar să știți că toate sunt cauzate de faptul că aceasta este Lucrarea Mea. Lucrarea Mea, atunci când nu este contaminată, creează suferință teribilă printre cei care răspund chemării Mele. Să știți însă că suferințele voastre vor fi de scurtă durată și vor fi repede uitate, căci Cerurile vor anunța, în curând, partea finală a Marelui Plan al lui Dumnezeu de a salva omenirea. Apoi, lumea va fi reînnoită iar Iubirea lui Dumnezeu se va răspândi până când Voia lui Dumnezeu va fi împlinită.

Al vostru Isus